Gelin Kaynana Krizi

tarafından
184
Gelin Kaynana Krizi

Gelin Kaynana Krizi
Hem kültürel alt yapı hem de içgüdüler yüzünden erkek evlat ve anne arasında araya girilmez bir bağ vardır. Bu bağ kız çocukları ve babaları arasında da yaşansa da somut verilere bakıldığından erkek çocuk ve anneleri arasındaki ile kıyas bile kabul etmez.

Çocukluk döneminde bu bağ, sevimli ve eğlenceli bir şekilde devam eder. Ama çocuk artık yetişkinlik dönemine girip hele bir de evlenme kararı aldığında bazı tehlike sinyalleri baş göstermeye başlar. Çünkü kadın artık bir rakip kazanmıştır. Kraliçelik tahtını kaptıracağını anlayan kadın bunu kendine bile itiraf etmese de içten içe sıkıntılar yaşayacaktır. Bu sıkıntının muhatabı ise çoğu zaman gelini olur.

İleri toplumlarda pek görülmeyen bu çekişme toplumumuzda hala doğal bir durum olarak kabul ediliyor. Gelin kaynana krizinin yaşanmadığı aile sayısı da neredeyse yok denecek kadar az. Oysa insanlar arasındaki her sorunda olduğu gibi bu sorunun çözümü de iletişim.

Bunun için de iki tarafa büyük iş düşüyor. Kaynana gelini bir tehdit olarak görmeyi bırakıp onu kendi evladı yerine koyduğu zaman ilk büyük adım atılmış olacaktır.

Gelin de sevdiği adamı yetiştiren ve koruyup kollayan kadına karşı sevgiden önce saygısını korumayı bilmelidir. Yapılan her davranışın ve söylenen her sözün alt anlamlarını çıkarmamak, gerektiğinde uzak kalmak ve her iki tarafın birbirinin hak ve sorumluluklarını saygılı davranması krizi aşmanın altın kurallarıdır.

Birbirinizin rakibi değil tamamlayıcısı olduğunuzun farkına varın. Unutmayın ki ikinizin arasındaki doğru iletişim ve mutluluğunuz, ikinizin de sevdiği adamın mutluluğunu garantileyecektir.